بهترین کلاس آیلتس در شیراز http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com 2020-07-03T05:07:56+01:00 text/html 2017-09-12T19:33:08+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر نمونه لیسنینگ آیلتس نمونه سوالات لیسنینگ آیلتس 2 سال گذشته http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/15 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" title="نمونه لیسنینگ آیلتس">نمونه لیسنینگ آیلتس</a></b> محصول فوق العاده کاربردی برای <b>تقویت لیسنینگ آیلتس</b> تولید شده در <a href="https://sarzaminedanesh.com" target="_blank" title="آموزش آیلتس تضمینی"><b>سایت آموزش آیلتس تضمینی سرزمین دانش</b></a> شامل <b>نمونه سوالات لیسنینگ آیلتس با جواب</b> سوالات واقعی آزمون لیسنینگ آیلتس می باشد.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">قطعا این محصول برای کسانی که به دنبال <a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/" target="_blank" title="بهترین راه تقویت لیسنینگ"><b>بهترین راه تقویت لیسنینگ آیلتس</b></a> هستند، قویا توصیه می شود.</font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" title="تمونه لیسنینگ آیلتس"><img src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/06/نمونه-لیسنینگ-آیلتس.jpg" alt="نمونه لیسنینگ آیلتس" width="712" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="533"></a></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">محصول <font color="#FF0000"><b>نمونه لیسنینگ آیلتس</b></font> بر اساس کوشش اساتید سایت آیلتس سرزمین دانش گردآوری شده است.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">از آنجا که <b>سوالات لیسنینگ آیلتس</b> مرتبا در دو سال گذشته در حال تکرار کردن می باشد، در نتیجه به شما آیلتس آموزان قویا توصیه می شود که <font color="#FF0000"><b>نمونه لیسنینگ آیلتس</b></font> را متعلق به سنوات گذشته تهیه فرمایید.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><b><a href="https://sarzaminedanesh.com/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/" target="_blank" title="منابع لیسنینگ آیلتس">منابع لیسنینگ آیلتس</a></b> موجود در سایت سرزمین دانش شامل بی نظیرترین منابعی است که در اصل <a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B7/" target="_blank" title="منابع مناسب برای آیلتس بالای 7"><b>منابع مناسب برای آیلتس 7 و بالاتر</b></a> می باشد.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">همچنین دوستان می توانند <a href="https://sarzaminedanesh.com/five-things-to-boost-your-ielts-listening/" target="_blank" title="دانلود فایل صوتی لیسنینگ آیلتس"><b>دانلود فایل لیسنینگ آیلتس</b></a> را در سایت آیلتس سرزمین دانش داشته باشند.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">بسیاری از دوستانی که به دنبال <a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6/" target="_blank" title="منابع آیلتس جنرال"><b>منابع آیلتس جنرال</b></a> و آکادمیک می باشند. سایت سرزمین دانش صفحه ای را به صورت اختصاصی به این مساله اختصاص داده است.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">همچنین دوستانی که با این سوال سروکار دارند که <a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%85%D8%9F/" target="_blank" title="برای آیلتس چی بخونم"><b>برای آیلتس چی بخونم؟</b></a> حتما سری به سایت معتبر آیلتس سرزمین دانش بزنند.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">در قسمت<a href="https://sarzaminedanesh.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2/" target="_blank" title="برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای آیلتس"> <b>برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای آیلتس</b></a> سایت سرزمین دانش می توانید یک نمونه از بهترین برنامه استاندارد را برای مطالعه خودآموز آیلتس دانلود نمایید.</font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">همچنین <a href="https://sarzaminedanesh.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/" target="_blank" title="بهترین خودآموز آیلتس"><b>بهترین خودآموز آیلتس</b></a> را می توانید در این وب سایت متفاوت پیدا کنید و از آن به بهترین شکل ممکن بهره بگیرید.</font></font><br></div> text/html 2017-06-09T02:42:31+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش کاملترین آموزش لهجه بریتیش http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/14 <font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#ff0000">آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش</font></b> یکی از مهمترین آموزش های مهم در زمینه آموزش زبان انگلیسی می باشد.اکثر زبان آموزان و کاندیداهای آزمون آیلتس مخصوصا کسانی که قصد دارند در</font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" title="اسپیکینگ آیلتس"> <font color="#3366ff">آزمون اسپیکینگ آیلتس</font></a><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3366ff">&nbsp;</font>نمره بالایی را کسب نمایند به&nbsp;<b><font color="#ff0000">آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش</font></b> نیازمند هستند.</font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همچنین دوستان عزیزی که قصد<font color="#3366ff">&nbsp;</font></font><a href="http://sarzaminedanesh.com/product/ielts-speaking-master-class/" target="_blank" title="تقویت اسپیکینگ آیلتس"><font color="#3366ff">تقویت اسپیکینگ آیلتس</font></a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;را دارند. این دوستان به خوبی می دانند که 25% نمره آزمون اسپیکینگ آیلتس را تلفظ صحیح انگلیسی تشکیل میدهد. این 25% نمره بسیار زیاد توسط دانشجویان هموطنمان مورد غفبت واقع می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><font color="#ff0000">آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش</font></b> را به صورت کاملترین منبع خودآموز</font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4/" target="" title="آموزش تلفظ یریتیش"> <font color="#3366ff">آموزش تلفظ بریتیش</font></a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;را می توانید در&nbsp;</font><a href="https://sarzaminedanesh.com" target="" title="آموزش آیلتس تضمینی"><font color="#3333ff">سایت سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;تهیه نمایید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این ویدیوهای آموزشی کاملترین ویدیویهای آموزش تلفظ بریتیش موجود در کشور عزیزمان ایران می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/05/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4.jpg" alt="آموزش تلفظ بریتیش"></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">دوستان عزیز برای آشنایی بیشتر با<b><font color="#ff0000"> آموزش زبان انگلیسی لهجه بریتیش</font></b> به ویدیوی زیر در زمینه این محصول آموزشی فوق العاده توجه نمایید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/sOFzr]</div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans">دوستان عزیز و دانشجویان زبان انگلیسی و کلیه داوطلبان آزمون آیلتس و کسانی که قصد</font><a href="اttp://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="" title="موفقیت در اسپیکینگ آیلتس"> موفقیت در آزمون اسپیکینگ آیلتس</a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;را دارند،تهیه محصول<b><font color="#ff0000"> آموزش انگلیسی لهجه بریتیش</font></b> موجود در سایت سرزمین دانش را به تمام شما دوستان عزیزمان توصیه می کنیم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-03-22T18:02:28+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر آموزش آیلتس تضمینی | بهترین خودآموز آیلتس در دنیا http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/13 <div><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><font color="#e60e0e" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/03/آموزش-آیلتس-تضمینی.jpg" alt="آموزش آیلتس تضمینی"></font></span></div><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><font color="#e60e0e" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">آموزش&nbsp;آیلتس تضمینی</font></span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;محصول پرفروش سایت یودمی به نوعی&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">بهترین خودآموز آیلتس</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;می باشد. عنوان این محصول Watch Native Speakers Take IELTS می باشد. این ویدیوهای آموزشی به زبانی کاملا ساده و روان می باشد. مناسب برای کسانی که سطح زبان ابتدایی و متوسط دارند. نمره رضایتمندی این محصول در&nbsp;</span><a href="https://udemy.com/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">سایت آموزشی یودمی</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;4.7 از 5 می باشد. و بیش از 4000 دانشجو در این دوره آموزشی در سایت یودمی ثبت نام کرده اند.این تعداد نشانه جذابیت و فراگیری این محصول است. این محصول هر 4 مهارت&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/ielts-writing-miracles/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">رایتینگ آیلتس</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">ریدینگ آیلتس</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">،</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">لیسنینگ آیلتس</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">اسپیکسنگ آیلتس</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;را به طور کامل پوشش می دهد. این محصول توسط&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; text-align: justify;">تیم تولید محتوای سایت سرزمین دانش</a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">&nbsp;به قیمت 120 دلار معادل 500 هزار تومان خریداری شده است. و شما دوستان گرامی و حامیان سایت سرزمین دانش تنها به یک دهم این قیمت می توانید از این محصول فوق العاده برخوردار شوید.</span> <div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><br></span></div><div><h2 class="rft" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 31px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(209, 209, 209);">مزایای محصول آموزش تضمینی آیلتس پرفروش ترین محصول خودآموز آیلتس سایت یودمی</h2><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">از مزایای محصول&nbsp;<font color="#e60e0e" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">آموزش تضمینی آیلتس</font>&nbsp;پرفروش ترین خودآموز سایت یودمی، می توان به سادگی آموزش و تبحر استاد این مجموعه اشاره کرد.​ استاد این خودآموز آیلتس آقای&nbsp;Brian Gabriell می باشد. کسانی که در زمینه آزمون آیلتس تجربه ای دارند با ایشان کاملا آشنا هستند. خلاصه و مختصرگویی در عین حال آموزش تخصصی به همراه روانی آموزش ها از مزیت اصلی این محصول فوق العاده می باشد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">این محصول فوق العاده بیشتر برای دوستانی مناسب می باشد که هیچ دانش قبلی نسبت به&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آزمون آیلتس</a>&nbsp;ندارند و برای اولین بار می خواهند با این آزمون آشنا شوند. سادگی آموزش های استاد&nbsp;Brian Gabriel این خودآموز را به پرفروش ترین آموزش سایت Udemyy تبدیل کرده است.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">ازمزایای دیگر این محصول فوق العاده می توان به کامل بودن این مجموعه برای هر 4 مهارت آزمون آیلتس اشاره کرد. این ویدیوهای آموزشی هر 4 مهارت ریدینگ و رایتینگ و اسپیکینگ و لیسنینگ را پوشش می دهند . در بخش های مجزا هر 4 مهارت آیلتس به صورت کامل مورد تدریس قرار می گیرند.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">از مزایای دیگر این محصول فوق العاده می توان به قیمت باورنکردنی آن اشاره کرد. برای دریافت دانش و معلوماتی در این سطح آیلتس آموزان حداقل باید 20 جلسه خصوصی آیلتس را با استاد خود داشته باشند، که با خرج ایاب و ذهاب و خرج های متفرقه و از همه مهمتر اتلاف وقت آیلتس آموزان، چیزی بالغ بر 3 میلیون تومان می باشد. در صورتی که قصد خرید محصولات مشابه را از سایت های دیگر اینترنتی داشته باشید، حداقل مبلغ 300 هزار تومان را باید پرداخت کنید. در حالیکه در&nbsp;<a href="https://sarzaminedanesh.com/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">سایت سرزمین دانش</a>&nbsp;این محصول فوق العاده را با قیمتی باورنکردنی&nbsp; می توانید تهیه فرمایید.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">منبع :&nbsp;<a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/" target="" title="آموزش تضمینی آیلتس سرزمین دانش" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آموزش آیلتس تضمینی سرزمین دانش</a></p><p class="tvealignjustify" style="text-align: center; font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><br></p><p class="tvealignjustify" style="text-align: center; font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2016/10/download-4.jpg" alt=""></a></p></div> text/html 2017-03-16T22:54:49+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر بهترین منابع آزمون آیلتس http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/12 <font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b>بهترین منابع آزمون آیلتس</b></font><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/03/start-for-ielts.jpg" alt="بهترین منابع آزمون آیلتس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>برای کسب آیلتس 7 و بالاتر بیشتر دانشجویان آزمون آیلتس در اینترنت به دنبال بهترین منابع آزمون آیلتس هستند.&nbsp;</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6/" target="_blank" title="منابع آزمون جنرال"><font size="3" color="#009900" face="Mihan-IransansBold"><b>منابع آزمون جنرال</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;و آکادمیک بسیار زیادی در اینترنت موجود هستند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بیشتر منابع آزمون آیلتس در اینترنت قابل اعتماد نیستند. در این مقاله قصد دارم بهترین منابع آزمون آیلتس را به شما آیلتس آموزان معرفی کنم.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://sarzaminedanesh.com" target="_blank" title="آیلتس سرزمین دانش"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">سایت سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;به مدیریت استاد فرشادفر با بیش از 15 سال سابقه تدریس آزمون آیلتس که ایشان در دانشگاه منچستر در رشته مدیریت اجرایی فارغ التحصیل شده اند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>سایت آیلتس سرزمین دانش تنها سایت ارائه کننده</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-simon-2/" target="_blank" title="ویدیوهای آموزش آیلتس سایمون"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#009900"> ویدیوهای آموزش آیلتس سایمون</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;می باشد. محصولات ارائه شده در سایت سرزمین دانش صددرصد اورجینال می باشند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>علاوه بر آن<font color="#009900">&nbsp;</font></b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-ielts/" target="_blank" title="کاملترین دوره آموزشی ielts"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">کاملترین دوره آموزشی ielts</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;در دنیا با بیش از 4 ساعت ویدیوی آموزشی در این سایت عرضه می شود.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>منابع رایتینگ آزمون آیلتس</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بهترین منبع رایتینگ موجود در اینترنت را باید&nbsp;</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/ielts-writing-miracles/" target="" title="سه کتاب معجزه آسای رایتینگ آیلتس"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">سه کتاب معجزه آسای رایتینگ آیلتس</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;نام برد که در سایت سرزمین دانش ارائه می شود. این محصول از پرفروش ترین محصولات سایت آمازون می باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>منابع اسپیکینگ آیلتس</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بهترین منبع اسپیکینگ آیلتس را می توان محصول&nbsp;</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" title="معجون اسپیکینگ آیلتس"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">معجون اسپیکینگ آیلتس</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;نامید. به جرات خدمت شما عرض می کنم کسی را یاد ندارم که این محصول را تهیه کرده باشد و در آزمون اسپیکینگ آیلتس نمره کمتر از 7 را بگیرد. این محصول فوق العاده را می توانید از سایت سرزمین دانش تهیه فرمایید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>منابع ریدینگ آیلتس</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>بعد از 3000 ساعت آموزش و تدریس آیلتس منبعی بهتر از</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/simon-ielts-reading-videos/" target="" title="ویدیوهای آموزش ریدینگ simon"> <font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">ویدیوهای آموزش ریدینگ سیمون</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;را نمی توانم عنوان کنم. اگر این محصولات را به صورت اورجینال تهیه نمایید، یعنی همراه با فایل های پی دی اف امکان ندارد این ویدیوها را ببینید و کمتر از 7 بگیرید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>منابع لغت آیلتس</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>کاملترین منبع لغت آیلتس را می توانم به محصول&nbsp;</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" title="کاملترین مجموعه لغت آیلتس"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">کاملترین مجموعه لغات آیلتس</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;محصول سایت سرزمین دانش عنوان کنم. این محصول فوق العاده شامل کاملترین&nbsp;</b></font><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" title="منابع لغات آیلتس"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#009900">منابع لغات آیلتس</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>&nbsp;می باشد. امکان ندارد کسی این محصول را تهیه کند و با لغت آیلتس مشکل داشته باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>امیدوارم این مقاله برای شما داوطلبان عزیز آزمون آیلتس مفید واقع شده باشد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-simon-2/" target="" title="ویدیوهای آیلتس simon"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/01/ielts-simon-videos.jpg" alt="ویدیوهای آموزش آیلتس سیمون"></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><b><br></b></font></div> </div> text/html 2017-03-12T21:37:45+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر خودآموز زبان چینی | پرفروش ترین خودآموز زبان چینی دنیا http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#ff0000" style="font-size: x-large;"><b>خودآموز زبان چینی</b></font><span style="font-size: x-large;"> کاملترین ویدیوهای آموزش زبان چینی</span></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-Iransans">کاملترین ویدیوهای خودآموز زبان چینی دنیا با بیش از 4 ساعت ویدیوی آموزشی می باشد که محصول&nbsp;</font><a href="https://udemy.com" target="_blank" title="سایت یودمی"><font size="5">سایت Udemy</font></a><font size="5" face="Mihan-Iransans">&nbsp;می باشد که با قیمت <font color="#ff0000"><u>200 دلار</u></font> به فروش می رسد. برای نخستین بار در ایران&nbsp;</font><a href="https://sarzaminedanesh.com" target="_blank" title="سایت سرزمین دانش"><font size="5">سایت سرزمین دانش</font></a><font size="5" face="Mihan-Iransans">&nbsp;این ویدیوها را از سایت یودمی به قیمت <font color="#ff0000">800 هزار تومان</font> خریداری کرده است و با یک دهم قیمت در اختیار شما دوستداران زبان چینی قرار می دهد.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="2" align="texttop" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/02/learn-chinese.jpg" alt="خودآموز زبان چینی"></div><div style="text-align: justify;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مزایای <font color="#ff0000"><b>خودآموز زبان چینی</b></font> پرفروش ترین محصول دنیا</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">از مزیت های محصول <b><font color="#ff0000">خودآموز زبان چینی</font></b> که توسط&nbsp;</font><a href="https://sarzaminedanesh.com/تماس-با-ما/" target="_blank" title="تیم تولید محتوای سرزمین دانش"><font size="5">تیم تولید محتوای سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp;از سایت یودمی خریداری شده است کامل بودن و جامع بودن این محصول می باشد. بیش از 4 ساعت ویدیوهای فوق العاده برای آموزش زبان چینی خود تایید این ادعا می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">ازمزیت های دیگر این محصول تهیه شدن این محصول توسط استاد چینی الاصل می باشد. در نتیجه شما با تلفظ صحیح زبان چینی آشنا می شوید. به جای پرداخت هزینه های سرسام آور کلاس های آموزش زبان چینی، محصول <b><font color="#ff0000">خودآموز زبان چینی</font></b> را تهیه فرمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">در بین تمام&nbsp;</font><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/آموزش-آنلاین-زبان-چینی/" target="_blank" title="آموزش آنلاین زبان چینی"><font size="5">آموزش آنلاین زبان چینی</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp;های موجوددر اینترنت کاملترین <b><font color="#ff0000">خودآموز زبان چینی</font></b> دنیا را از&nbsp;</font><a href="https://sarzaminedanesh.com/shop" target="_blank" title="محصولات آموزشی سرزمین دانش"><font size="5">سایت زبان های خارجی سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="5">&nbsp;تهیه فرمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">از دیگر مزایای منحصر به فرد این محصول این می باشد که محصول از ابتدایی ترین آموزش ها شروع می شود. به تدریج و با آهنگ بسیار جالبی زبان آموز به همراه استاد پیشرفت ملایمی را انجام میدهد. به صورتی که بعد از اتمام ویدیوهای آموزشی زبان آموز قادر به رفع نیاز های خود به زبان چینی می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">خرید <font color="#ff0000">خودآموز زبان چینی</font> پرفروش ترین محصول سایت یودمی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="5">جهت خرید محصول <b><font color="#ff0000">خودآموز زبان چینی</font></b> می توانید به سایت زبان های خارجی سرزمین دانش مراجعه فرمایید و تنها به پرداخت مبلغ بسیار ناچیزی آموزش زبان چینی خود را شروع کنید و بعد از یک ماه تمرین و مشاهده کاملترین محصول آموزشی زبان چینی،تغیر و پیشرفت خود را در زبان چینی مشاهده نمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/آموزش-آنلاین-زبان-چینی/" target="" title="خودآموز زبان چینی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2016/10/download-4.jpg" alt="خرید محصول خودآموز زبان چینی"></a></div> text/html 2017-02-27T16:31:14+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر بهترین استاد آیلتس در اصفهان http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/10 <div class="thrv_paste_content thrv_wrapper" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><h1 class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 42px; font-style: inherit; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(209, 209, 209);">بهترین کلاس خصوصی آیلتس در اصفهان</h1></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">اگر تمام کلاس های آمادگی آیلتس را در شهر خود دنبال کرده اید و تمام منابع آیلتس را مطالعه کرده اید و همچنان به &nbsp;دنبال بهترین کلاس خصوصی آیلتس در اصفهان می گردید؟ و هنوز بعد از چندین بار شرکت در آزمون آیلتس همچنان نمرات 5 و نهایتا 6 را می گیرید و به نمرات بالایی حداقل 7 و بالاتر نیاز دارید لطفا ادامه این مطلب را مطالعه فرمایید. به شما تبریک می گوییم شما به وب سایت مناسبی مراجعه فرمایید.</p><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">در ادامه دلیل این ادعا را بیشتر برای شما موشکافی می کنیم.</p><h2 class="tvealignjustify rft" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 32px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(209, 209, 209);">مزیت رقابتی تیم سرزمین دانش در بهترین کلاس خصوصی آیلتس در اصفهان</h2><p style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">​</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">​متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو در جهت حفظ منافع شخصی آزمون آیلتس را به امری رازآلود و غیرقابل دسترس تبدیل کرده اند. گویا موفقیت در آزمون آیلتس صرفا یک کلید دارد و شاه کلید آن در دست این افراد سودجو می باشد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">بعد از بیش از 15 سال سابقه تدریس ازمون های استاندارد بین المللی از جمله آزمون آیلتس در ایران و در منچستر بریتانیا و همکاری با دانشگاه های طراز اول اروپا از جمله دانشگاه منچستر و دانشگاه لیدز و شفیلد با صراحت کامل به شما عرض می کنم برای موفقیت در آزمون آیلتس هیچ راز سر به مهری وجود ندارد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">تنها راز موفقیت در آزمون آیلتس داشتن دیدگاه سیستماتیک می باشد . برای آشنایی با این مقوله می توانید برروی لینک زیر کلیک فرمایید. سایت آیلتس سرزمین دانش افتخار دارد برای اولین بار در ایران این روش را به دانشجویان ایرانی معرفی نماید.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">از مزیت های رقابتی سایت سرزمین دانش در زمینه آموزش آیلتس مدیریت استاد فرشادفر آیلتس پژوه مطرح ایران می باشد. ایشان فارغ التحصیل از دانشگاه منچستر بریتانیا هستند و بیش از 15 سال در زمینه تدریس آیلتس تجربه کاری دارند که بیشتر این تجربه مربوط به مطالعه و تحقیق در دانشگاه منچستر و کمبریج استاد می باشد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">قانون مندی و دیسیپلینی که استاد در زمینه تدریس آیلتس دارند بی نظیر می باشد به طوری که برای تک تک دقایقی که با شاگردانشان وقت می گذرانند پلن و برنامه کاری دارند.</p><h3 class="rft tvealignjustify" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 32px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; background-color: rgb(209, 209, 209);">شیوه ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد&nbsp;بهترین کلاس خصوصی آیلتس در اصفهان</h3><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68);">دوستان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های آنلاین آیلتس سرزمین دانش می توانند از لینک زیر اطلاعات مربوطه را پیدا کنند. لطفا برروی تصویر زیر کلیک فرمایید.</p><p class="tvealignjustify" style="text-align: center; font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/" target="" title="بهترین استاد آیلتس در اصفهان"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/02/مشاوره-رایگان-سرزمین-دانش.png" alt="بهترین استاد آیلتس در اصفهان"></a></p><p class="tvealignjustify" style="text-align: center; font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">منبع:</p><p class="tvealignjustify" style="text-align: center; font-size: 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">https://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/</p> text/html 2017-02-25T17:40:16+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر موفقیت در امتحان speaking آیلتس http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/4 <h1 class="" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 26px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);"><span class="tve_custom_font_size" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 26px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Exaggerate ، متد جدید و موثر کسب نمره ۸ و بالاتر در امتحان speaking آیلتس</span></h1><p style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">​</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">یکی از جدیدترین متدهای کسب نمره 8 و بالاتر در&nbsp;<span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">امتحان speaking آیلتس</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>روش Exaggerate می باشد. برای آشنایی بیشتر با این متد و روش های انجام آن در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آزمون اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>، مطالعه این مقاله را به شما دوستان عزیزم در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">سایت سرزمین دانش</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>توصیه می کنم.</p><div class="thrv_paste_content thrv_wrapper" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h2 class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 26px; font-style: inherit; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(209, 209, 209);">واژه Exaggerate به چه معنی است؟ و چرا باید از آن در&nbsp;امتحان speaking آیلتس استفاده کرد؟</h2><div class="thrv_paste_content thrv_wrapper" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><div class="thrv_wrapper tve_image_caption img_style_dark_frame" style="border: 5px solid rgb(32, 32, 32); font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box !important; max-width: 100%; width: 1024px;"><span class="tve_image_frame" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%;"><img class="tve_image" alt="امتحان speaking آیلتس" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/02/what-exaggerate-means.jpg" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: top; margin-bottom: 0px; border-radius: 0px; box-shadow: none; display: block; padding: 0px; width: 1024px;" width="760" height="570"></span></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">همانطور که تصویر فوق مشاهده می کنید که معنی واژه کلمه Exaggerate در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://dictionary.cambridge.org/us/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">دیکشنری دانشگاه کمبریج</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>را نشان می دهد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> اگر بخواهیم این لغت را به فارسی ترجمه کنیم، بهترین واژه برای این لغت غلو کردم می باشد. یا بیان چیزی بزرگتر از واقعیت آن چیز. در ادامه به این مساله می پردازیم که چرا ما باید در&nbsp;<span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">امتحان speaking آیلتس</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>،غلو کنیم و این متد چگونه ما را در کسب نمره 8 و بالاتر در&nbsp;آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>یاری می کند.</p><div style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0em 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; clear: both;"><a href="https://sarzaminedanesh.com/%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%88%da%a9%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-8/" target="_blank" rel="nofollow" class="ub8f930f2199ac21eb15a4b2edac0b3ee" style="border-width: 0px 0px 0px 4px !important; border-top-style: initial !important; border-right-style: initial !important; border-bottom-style: initial !important; border-left-style: solid !important; border-top-color: initial !important; border-right-color: initial !important; border-bottom-color: initial !important; border-left-color: rgb(52, 152, 219) !important; border-image: initial !important; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding-top: 1em !important; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em !important; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; width: 766px; display: block; background-color: rgb(155, 89, 182); opacity: 1; transition: opacity 250ms;"><div style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 1em; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><span class="ctaText" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(234, 234, 234); text-decoration: none;">دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند</span>&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="postTitle" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(241, 196, 15); text-decoration: underline !important;">۲۰ Collocation فوق العاده برای کسب رایتینگ ۸ در آیلتس</span></div></a></div></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">همانطور که که می دانید در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="ttp://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>4 عامل اساسی تاثیر گذارند. از جمله&nbsp;Fluency/Coherence score, &nbsp;Vocabulary score, r Pronunciation score. جالب توجه شما اینکه متد exaggerationn هر چهار عامل را تحت تاثیر قرار میدهد و به شدت موجب افزایش نمره<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">موفقیت در اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>خواهد شد.</p></div><h3 class="" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 26px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);">استفاده از متد Exaggeration در هر سه بخش&nbsp;امتحان speaking آیلتس</h3><p style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">​</p><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در ادامه به این می پردازیم که چگونه از متد exaggeration در هر سه بخش آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>استفاده نماییم.</p><div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode" data-tve-style="symbol" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="tve_cb tve_cb_symbol tve_red" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 45px 0px 0px; outline: 0px; padding: 30px 0px 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; position: relative; width: auto; background: rgb(229, 55, 43);"><div class="thrv_wrapper thrv_icon thrv_cb_text aligncenter tve_no_drag tve_no_icons" style="border: 5px solid rgba(0, 0, 0, 0.14902); font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: inline-block; box-sizing: content-box; position: absolute; top: 0px; border-radius: 50%; left: 384px; transform: translate(-50%, -50%);"><span class="tve_sc_text tve_sc_icon" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: 40px; width: auto; text-align: center; background-clip: padding-box; box-sizing: content-box !important; text-decoration: none !important; border-radius: 50%; background-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(239, 239, 239); min-width: 40px;">1</span></div><div class="tve_cb_cnt" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><p class="tve_p_center" style="font-size: 17px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">استفاده از Vocabulary در متد exaggeration در بخش اول آزمون اسپیکینگ آیلتس</span></p></div></div></div><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">فرض کنید که در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بخش یک با سوال زیر مواجه شویم.</p><div class="thrv_paste_content thrv_wrapper" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><p class="tve_p_left bold_text" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left;">؟Do you enjoy taking photographs</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;">برای انجام متد exaggeration یا همان غلو کردن، از یک صفت غلوآمیز استفاده می کنیم.&nbsp;می توانیم از صفات غلوآمیز برای توصیف یک اسم استفاده نماییم. فرض کنید که می خواهیم بگوییم&nbsp;‘awesome’ به جای آن از صفات غلوآمیزی مثل</p><p class="bold_text" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;awe-inspiring, breathtaking, magnificent and majestic<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></span>استفاده کنیم.<span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></span></p><br></div><div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode" data-tve-style="symbol" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="tve_cb tve_cb_symbol tve_red" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 45px 0px 0px; outline: 0px; padding: 30px 0px 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; position: relative; width: auto; background: rgb(229, 55, 43);"><div class="thrv_wrapper thrv_icon thrv_cb_text aligncenter tve_no_drag tve_no_icons" style="border: 5px solid rgba(0, 0, 0, 0.14902); font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: inline-block; box-sizing: content-box; position: absolute; top: 0px; border-radius: 55px; left: 384px; transform: translate(-50%, -50%);"><span class="tve_sc_text tve_sc_icon" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: 40px; width: auto; text-align: center; background-clip: padding-box; box-sizing: content-box !important; text-decoration: none !important; border-radius: 50px; background-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(239, 239, 239); min-width: 40px;">2</span></div><div class="tve_cb_cnt" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><p class="tve_p_center" style="font-size: 17px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">استفاده از Superlatives برای متد Exaggeration در بخش دوم آزمون اسپیکینگ آیلتس</span></p></div></div></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای توصیف کردن اشیا و افراد و موقعیت ها و ... در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بخش دوم می توانیم از صفات مبالغه آمیز یا صفات برتر یا Superlativess استفاده کنیم. برای روشن تر شدن موضوع به مثال زیر توجه فرمایید.</p><p class="tve_p_left bold_text" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Describe the last novel you read</p><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">می توانیم بگوییم</p><p class="tve_p_left bold_text" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">I read ٌwhen Nietzsche cried, Irvin D. Yalom, and it is<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="underline_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: underline;">the most stunning fantasy novel</span>, by far / ever written</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">نمونه های دیگر Superlatives از جمله the most stunning ..., the greatest/best می باشند. سعی کنید جملاتی را با استفاده از Superlative ها و متد غلوکردن به کاربگیرید.</p><div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode" data-tve-style="symbol" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="tve_cb tve_cb_symbol tve_red" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 45px 0px 0px; outline: 0px; padding: 30px 0px 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; position: relative; width: auto; background: rgb(229, 55, 43);"><div class="thrv_wrapper thrv_icon thrv_cb_text aligncenter tve_no_drag tve_no_icons" style="border: 5px solid rgba(0, 0, 0, 0.14902); font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: inline-block; box-sizing: content-box; position: absolute; top: 0px; border-radius: 55px; left: 384px; transform: translate(-50%, -50%);"><span class="tve_sc_text tve_sc_icon" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: 40px; width: auto; text-align: center; background-clip: padding-box; box-sizing: content-box !important; text-decoration: none !important; border-radius: 50px; background-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(239, 239, 239); min-width: 40px;">3</span></div><div class="tve_cb_cnt" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><p class="tve_p_center" style="font-size: 17px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 17px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">استفاده از absulutes در متد Exaggeration در بخش سوم اسپیکینگ آیلتس</span></p></div></div></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">استفاده از absolutes یا همان قیود قطعیت مثل&nbsp;never می تواند در متد غلوکردن یا همان exaggeration در بخش سوم اسپیکینگ آیلتس مورد استفاده قرار گیرد.</p><div style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0em 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); clear: both;"><a href="https://sarzaminedanesh.com/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/" target="_blank" rel="nofollow" class="u20bed2712a03e1375f73f4d05d82cbc1" style="border-width: 0px 0px 0px 4px !important; border-top-style: initial !important; border-right-style: initial !important; border-bottom-style: initial !important; border-left-style: solid !important; border-top-color: initial !important; border-right-color: initial !important; border-bottom-color: initial !important; border-left-color: rgb(52, 152, 219) !important; border-image: initial !important; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding-top: 1em !important; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em !important; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; width: 770px; display: block; background-color: rgb(155, 89, 182); opacity: 1; transition: opacity 250ms;"><div style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 1em; vertical-align: baseline;"><span class="ctaText" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(234, 234, 234); text-decoration: none;">دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند</span>&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="postTitle" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(241, 196, 15); text-decoration: underline !important;">کلمات گمراه کننده در آزمون آیلتس</span></div></a></div><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به مثال زیر یک، نمونه از سوالات بخش سوم آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>توجه فرمایید.</p><p class="tve_p_left bold_text" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">؟Why do some people not like reading</p><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در پاسخ به این سوال از قیود غلو آمیزی استفاده می کنیم مانند جمله زیر.</p><p class="tve_p_left bold_text" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: bold; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: left; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">I will<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="underline_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: underline;">never</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>understand that, actually. Reading is an<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="underline_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: underline;">indispensable</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>part of my life. Stories have been, and always will be, my<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="underline_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: underline;">life-blood</span></p><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در مثال فوق زیر عبارات غلوآمیز absolute خط کشیده شده است.</p><h4 class="" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 26px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);">حرف پایانی برای کسب نمره 8 در&nbsp;امتحان speaking آیلتس</h4><p style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">​</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">هر روز تعداد بسیار زیادی از دوستان و شاگردان من در تماس های خود اعلام می کنند که در آزمون اسپیکینگ خود نمره 6 را کسب کرده اند و از من در مورد شیوه های کسب نمره 7 می پرسند. جواب آنها سلسله مقالاتی است در قالب کسب نمره 8 در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>که یکی از آنها استفاده از متد exaggerationn می باشد. با مطالعه این مقالات و تمرین کردن مدام و مداوم حتما طعم موفقیت در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/product/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">اسپیکینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>را خواهید چشید . فراموش نکنید که هیچ راز سربه مهری برای موفقیت در<a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آزمون آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>جز آگاهی و تمرین مداوم وجود ندارد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع مقاله&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &nbsp;<a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-speaking-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="" title="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آیلتس سرزمین دانش</a></p> text/html 2017-02-25T17:35:20+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر تقویت مهارت ریدینگ آیلتس http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/3 <h1 class="rft" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 32px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);">تقویت مهارت ریدینگ آیلتس ، مختصری در مورد ریدینگ آیلتس</h1><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline">دوستان در ابتدای این مقاله برای&nbsp;تقویت مهارت<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">ریدینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>باید ساختار آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">ریدینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>را بهتر بشناسیم. آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">ریدینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>شامل سه متن یا Passage می باشد. که در مدت محدود یک ساعت باید به آنها پاسخ داد. تعداد سوالات 400 عدد می<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> باشد.&nbsp;</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشکل اصلی دوستان در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">ریدینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>کمبود وقت و عدم توانایی مدیریت زمان است. بسیاری از دانشجویان من، Passagee آخر را با کمبود وقت و اکثرا به صورت کاملا شانسی و تصادفی پاسخ می دهند. چیزی که باعث عدم موفقیت در ریدینگ آیلتس می شود.</p><p style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در ادامه مختصری راجع به علل و عوامل کمبود وقت دوستان در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">ریدینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>می پردازیم.</p><h2 class="rft tvealignjustify" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 30px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);">تقویت مهارت ریدینگ آیلتس ، عامل&nbsp;اول دخیل در کمبود وقت در آزمون ریدینگ وعدم موفقیت در ریدینگ آیلتس</h2><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">همانطور که قبلا گفته شد اکثر دانشجویان در آزمون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">ریدینگ آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>دچار کمبود وقت می شوند. در طول سابقه تدریس من و آمارگیری جامعه آماری دانشجویان من به این نتیجه رسیده ام. &nbsp;علت کمبود وقت در آزمون ریدینگ آیلتس و عدم<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">موفقیت در ریدینگ آیلتس</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>به دو بخش اساسی تقسیم می شوند.</p><div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode" data-tve-style="symbol" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="tve_cb tve_cb_symbol tve_red" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 45px 0px 0px; outline: 0px; padding: 30px 0px 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; position: relative; width: auto; background: rgb(229, 55, 43);"><div class="thrv_wrapper thrv_icon thrv_cb_text aligncenter tve_no_drag tve_no_icons" style="border: 5px solid rgba(0, 0, 0, 0.14902); font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: inline-block; box-sizing: content-box; position: absolute; top: 0px; border-radius: 50%; left: 384px; transform: translate(-50%, -50%);"><span class="tve_sc_text tve_sc_icon" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: 40px; width: auto; text-align: center; background-clip: padding-box; box-sizing: content-box !important; text-decoration: none !important; border-radius: 50%; background-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(239, 239, 239); min-width: 40px;">1</span></div><div class="tve_cb_cnt" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><p class="tve_p_center" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">عدم توانایی و سرعت مناسب در پیدا کردن جواب در متون ریدینگ آیلتس</span></p></div></div></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">با وجود دانستن متدهای مختلفی برای پیداکردن جواب سوالات ریدینگ ایلتس در متون مانند Skan کردن و Skim کردن بسیاری از دانشجویان هنوز در پیدا کردن جواب سوالات مناسب در متون دچار مشکل هستند. برای علل&nbsp;این مسئله دو مورد دخیل هستند. یکی از دلایل آمار بسیار پایین مطالعه و خواندن کتاب و متون چاپی در بین ایرانیان است. عموما ایرانیان از سرعت خواندن پایین رنج می برند و این مسئله گریبانگیر دانشجویان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آزمون آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در بخش آزمون ریدینگ نیز می باشد که باعث عدم<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> موفقیت در ریدینگ آیلتس می شود.</p><div style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0em 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); clear: both;"><a href="https://sarzaminedanesh.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-reading-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/" target="_blank" rel="nofollow" class="u1d5cb85859bc89f1c7f47fecb8cbb31a" style="border-width: 0px 0px 0px 4px !important; border-top-style: initial !important; border-right-style: initial !important; border-bottom-style: initial !important; border-left-style: solid !important; border-top-color: initial !important; border-right-color: initial !important; border-bottom-color: initial !important; border-left-color: rgb(52, 152, 219) !important; border-image: initial !important; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding-top: 1em !important; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em !important; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; width: 770px; display: block; background-color: rgb(155, 89, 182); opacity: 1; transition: opacity 250ms;"><div style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 1em; vertical-align: baseline;"><span class="ctaText" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(234, 234, 234); text-decoration: none;">دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند</span>&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="postTitle" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(241, 196, 15); text-decoration: underline !important;">تکنیکهای reading آیلتس، نکات مهم سوالات Matching Headings</span></div></a></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به عنوان راهکار نیز افزایش ساعات مطالعه مخصوصا مجلات و متون آکادمیک برای دانشجویان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://www.ielts.org/about-the-test/test-format" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آیلتس آکادمیک</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و روزنامه های دارای تبلیغات برای دانشجویان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://www.ielts.org/about-the-test/two-types-of-ielts-test" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آیلتس جنرال</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>را می توان پیشنهاد کرد. البته صرفا خواندن به تنهایی کافی نیست. امروز حرف از متدی است به نام خواندن موثر یا<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Active Reading</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>که به معنی خواندن پویا به معنی خواندن به همراه مطالعه لغات جدید و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> انجام تمرین های اسکن و اسکیم و متدهای دیگر تندخوانی برای آزمون ریدینگ آیلتس می باشد.&nbsp;</p><div class="thrv_paste_content thrv_wrapper" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h3 class="rft" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 30px; font-style: inherit; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(209, 209, 209);">تقویت مهارت ریدینگ آیلتس ، عوامل دوم دخیل در کمبود وقت در آزمون ریدینگ</h3></div><div class="thrv_wrapper thrv_contentbox_shortcode" data-tve-style="symbol" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 1px; vertical-align: baseline; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="tve_cb tve_cb_symbol tve_red" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 45px 0px 0px; outline: 0px; padding: 30px 0px 0px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box; position: relative; width: auto; background: rgb(229, 55, 43);"><div class="thrv_wrapper thrv_icon thrv_cb_text aligncenter tve_no_drag tve_no_icons" style="border: 5px solid rgba(0, 0, 0, 0.14902); font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 0; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; display: inline-block; box-sizing: content-box; position: absolute; top: 0px; border-radius: 55px; left: 384px; transform: translate(-50%, -50%);"><span class="tve_sc_text tve_sc_icon" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1; font-family: inherit; font-size: 40px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; display: inline-block; height: 40px; width: auto; text-align: center; background-clip: padding-box; box-sizing: content-box !important; text-decoration: none !important; border-radius: 50px; background-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(239, 239, 239); min-width: 40px;">2</span></div><div class="tve_cb_cnt" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 20px; vertical-align: baseline; box-sizing: content-box;"><p class="tve_p_center" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255);"><span class="bold_text" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">دانش ناکافی لغات و اصطلاحات جدید در ریدینگ ایلتس</span></p></div></div></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشکل دوما که بسیاری از دانشجویان را در ایران رنج می دهد عدم دانش ناکافی برای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/product/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">لغات آیلتس</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>می باشد. به همین دلیل<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> در متون ریدینگ آیلتس با کلمات جدیدی روبرو می شوند که شاید همین مسئله سد راهی برای یافتن جواب های صحیح به سوالات ریدینگ می باشد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">این مساله به قدری مهم و چالش برانگیز است که بسیاری از اساتید آیلتس آزمون ریدینگ ایلتس را<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://sarzaminedanesh.com/product/ielts-vocabulary-booster-for-writing/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">آزمون لغت یا Vocabulary</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>می دانند و من نیز این مساله را به شدت تایید می کنم. برای این مساله باید به شکل حرفه ای و آکادمیک لغات جدید را برای آزمون ریدینگ آیلتس فرابگیرید. دانشی که بسیاری از دوستان از آن غافل هستند و فکر می کنند فراگیری لغات جدید به معنی حفظ و یادگیری 504 لغت جدید برای آیلتس و یافتن معنی انها در دیکشنری می باشد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به زودی مقاله ای در این زمینه در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="https://sarzaminedanesh.com/" target="_blank" class="" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none;">سرزمین دانش</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>منتشر خواهم کرد تا دوستان عزیزم متوجه این اشتباه تاریخی ما در زمینه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> فراگنیری لغات کاربردی آیلتس شوند. اشتباهی که متاسفانه توسط تعدادی از سودجویان صنعت آیلتس مورد تبلیغ و گسترش قرار می گیرد.</p><div class="thrv_wrapper tve_image_caption img_style_lifted_style1" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 20px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; box-sizing: content-box !important; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 885px;"><span class="tve_image_frame" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%;"><img class="tve_image" alt="تقویت مهارت ریدینگ آیلتس" src="https://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2017/02/reading-ielts2.jpg" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: top; margin-bottom: 0px; border-radius: 0px; box-shadow: rgb(51, 51, 51) 4px 4px 6px -3px; display: block; padding: 0px; width: 885px;" width="765" height="265"></span></div><h3 class="rft" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 32px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);">تقویت مهارت ریدینگ آیلتس ، متد مهندسی معکوس جهت افزایش سرعت و راندمان در ریدینگ آیلتس</h3><p style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">​</p><div style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Tahoma; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0em 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); clear: both;"><a href="https://sarzaminedanesh.com/%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-reading-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/" target="_blank" rel="nofollow" class="u8ee81bb83601a2dc865005af35b57770" style="border-width: 0px 0px 0px 4px !important; border-top-style: initial !important; border-right-style: initial !important; border-bottom-style: initial !important; border-left-style: solid !important; border-top-color: initial !important; border-right-color: initial !important; border-bottom-color: initial !important; border-left-color: rgb(52, 152, 219) !important; border-image: initial !important; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding-top: 1em !important; padding-right: 0px; padding-bottom: 1em !important; padding-left: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(130, 0, 163); text-decoration: none; width: 770px; display: block; background-color: rgb(155, 89, 182); opacity: 1; transition: opacity 250ms;"><div style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 13px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 1em; vertical-align: baseline;"><span class="ctaText" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: bold; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(234, 234, 234); text-decoration: none;">دوستانی که این مطلب را مطالعه نمودند، از محصولات زیر نیز استقبال کرده اند</span>&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="postTitle" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(241, 196, 15); text-decoration: underline !important;">تکنیکهای reading آیلتس، نکات مهم سوالات Matching Headings</span></div></a></div><p class="tvealignjustify" style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="tve_custom_font_size" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">و اما مهمترین قسمت این مقاله که شما دوستان عزیزم را با متدی جدید جهت افزایش سرعت و راندمان و دقت در آزمون ریدینگ آیلتس و موفقیت در ریدینگ آیلتس آشنا می کنم.</span></p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این متد برخلاف آنچه که تاکنون انجام می دادید. جواب سوالات ریدینگ مورد نظر را جلوی خود قرار دهید. شاید سوال برای شما دوست عزیز پیش بیاید که ما همیشه تمرین می کردیم که جواب ها را در متن ریدینگ پیدا کنیم، اکنون که جواب ها در جلوی روی ماست دیگر تمری ما چه اثری خواهد داشت؟</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 13px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span class="tve_custom_font_size" style="border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">در این متد تمرکز ما برروی پیداکردن جواب نیست. تمرکز ما برروی پیداکردن مکان صحیح جواب ها در متن و آشنایی با سیستم Paraphrasing می باشد. یعنی عملا مشاهده کنیم که چگونه یک گروه از کلمات به عنوان کلمات کلیدی قرار می گیرد.</span></p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای تمرین در گزینه اول یعنی پیداکردن جای صحیح جواب ها به این مساله به دقت توجه نمایید. متدهای آموخته شده قبلی خود را به کار گیرید و ببینید آیا این متدها شما را به جواب می رساند؟ اگر این طور نیست استراتژی و متدهای خود را بازبینی کنید. سریع ترین متدها و استراتژی ها را در این روش مورد آزمایش قرار دهید.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">برای مورد دوم دقت کنید و به شکل عملی مشاهده نمایید که چگونه بعضی از کلمات مترادف به جای کلمات کلیدی در سوال در پاسخ ها مورد استفاده قرار می گیرند. با تمام وجود سیستم Paraphrasing را درک کنید و مورد بررسی و آزمایش قرار دهید.</p><h4 class="tvealignjustify" style="border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: yekan; font-size: 30px; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(209, 209, 209);">مدت زمان انجام متد مهندسی معکوس برای &nbsp;تقویت مهارت ریدینگ آیلتس</h4><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">سیستم مهندسی معکوس را به مدت 15 روز با تمام مواردی که قبلا گفته شد مو به مو مورد آزمایش قرار دهید و بعد از این مدت اولین تست ریدینگ خود را انجام دهید. خواهید دید که چه معجزه ای در سرعت پاسخ گویی شما در آزمون ریدینگ آیلتس اتفاق خواهد افتاد. نمرات خود را با نمرات قبلی مورد ارزیابی قرار دهید. سپس یک استراتژی جدید برای خود انتخاب نمایید و به آن پایبند باشید. با انجام مراحل فوق موفقیت در ریدینگ آیلتس را تجربه خواهید کرد.</p><p class="tvealignjustify" style="font-size: 15px; border: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: normal; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">منبع :<a href="https://sarzaminedanesh.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/" target="" title="تقویت مهارت ریدینگ آیلتس سرزمین دانش">https://sarzaminedanesh.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3/</a></p> text/html 2016-10-23T08:06:31+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر ویدیوهای آموزش رایتینگ Simon http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>ویدیوهای آموزش رایتینگ Simon</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">این ویدیوهای منحصر به فرد شامل 4 ویدیوی با کیفییت فوق العاده می باشند که برای اولین بار در سایت</font><a href="http://sarzaminedanesh.com" target="_blank" title="سرزمین دانش،آموزش های تخصصی آیلتس"> <font size="4">سرزمین دانش</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به آنها زیرنویس انگلیسی اضافه شده که این موضوع باعث می شود که هم اطلاعات دانش جویان در زمینه رایتینگ آیلتس افزایش یابد هم باعث افزایش توانمندی آنها در لیسنینگ آیلتس شود.</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://sarzaminedanesh.com/product/simon-ielts-writing-videos" target="" title="خرید ویدیوهای سایمون"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8271905842/Simon_writing_promo2.jpg" alt="ویدیوهای رایتینگ سایمون"></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>Simon کیست؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">استاد Simon ،استاد مسلم آیلتس در کشور انگلستان و شهر منچستر می باشند که قبلا در سمت Ielts Examiner مشغول به کار بودند از این رو در ویدیوهای آموزشی شان تجربیات خود را به اشتراک می گزارند.به جرات خدمت شما عزیزان عرض می کنم که با تهیه&nbsp;</font><a href="http://sarzaminedanesh.com/product/simon-ielts-writing-videos" target="" title="ویدیوهای رایتینگ سیمون سرزمین دانش"><font size="4">محصول ویدیوهای آموزش رایتینگ Simon</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;سایت سرزمین دانش حداقل یک نمره به نمره رایتینگ شما اضافه می شود و با تمرین هایی که ایشان مطرح می کنند و نوشتن به سبک آقای Simon می توانید نمره 8 رایتینگ را در آزمون آیلتس کسب کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویدیوهای رایتینگ آقای Simon</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">ویدیوهای آموزشی آقای سیمون در سایت رسمی ایشان با قیمت 8 دلار برای هر ویدیو به فروش می رسند اما با تلاش تیم تولید محتوای سایت سرزمین دانش مجموع 4 ویدیوی با کیفییت فوق العاده و زیرنویس شده تنها به قیمت 30 هزارتومان برای مدت محدود به فروش می رسد.برای تهیه این محصول فوق العاده لطفا به&nbsp;</font><a href="http://sarzaminedanesh.com" target="" title="سرزمین دانش،آموزش های تخصصی آیلتس"><font size="4">سایت سرزمین دانش</font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;مراجعه فرمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://sarzaminedanesh.com/product/simon-ielts-writing-videos" target="" title="خرید ویدیوهای رایتینگ سایمون"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8271907876/download_4_.jpg" alt="خرید مدیوهای رایتینگ سیمون"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منبع:سایت&nbsp;</font><a href="http://sarzaminedanesh.com" target="" title="سرزمین دانش،آموزش های تخصصی آیلتس"><font size="2">سرزمین دانش</font></a></div> text/html 2016-10-03T22:29:47+01:00 no1-shiraz-ielts.mihanblog.com علیرضا فرشادفر بهترین کلاس خصوصی آیلتس در شیراز http://no1-shiraz-ielts.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: xx-large;"><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/" target="" title="بهترین کلاس خصوصی آیلتس در شیراز" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">بهترین کلاس خصوصی آیلتس در شیراز</a></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sarzaminedanesh.com/wp-content/uploads/2016/09/پلن-های-آموزشی-سرزمین-دانش.jpg" alt="بهترین کلاس خصوصی آیلتس در شیراز"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6">آیا برای <span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><b>آزمون آیلتس</b> </span>تاکنون هزینه های گزافی متحمل شده اید و هنوز نتیجه نگرفته اید؟آیا زمان های بسیاری را در اینترنت صرف جستجوی استاد ایده آل خود برای شرکت در<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"> کلاس خصوصی آیلتس</span>&nbsp;کرده اید<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">.&nbsp;</span></font><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/" target="" title="بهترین کلاس خصوصی آیلتس در شیراز"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">کلاس های خصوصی آیلتس سرزمین دانش در شیراز</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">&nbsp;</span>در حال حاضر بهترین کلاس های خصوصی در نوع خود می باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b style="background-color: rgb(204, 102, 204);">مزایای رقابتی کلاس های خصوصی آیلتس در شیراز</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><b style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6">&nbsp;از مزایای رقابتی<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"> کلاس های خصوصی آیلتس سرزمین دانش در شیراز </span>می توان بهره گیری از استادانی دانست که همگی دانش آموخته انگلستان می باشند. این مساله برای<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"> آزمون آیلتس</span> امری حیاتی برای اینکه امتحان آیلتس یک امتحان برمبنای اصول <span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">دانشگاه کمبریج</span> می باشد می شود گفت، آزمون آیلتس یک آزمون بریتانیایی است.در<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">&nbsp;</span></font><a href="http://sarzaminedanesh.com" target="" title=""><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">سایت سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="6">آموزش آیلتس برمبنای<span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">&nbsp;</span></font><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F" target="" title="آیلتس سیستماتیک سرزمین دانش"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">دیدگاه سیستماتیک</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="6">&nbsp;ارائه میشود ،برای دانستن این دیدگاه که برای نخستین بار در ایران در مورد آزمون آیلتس در</font><a href="http://sarzaminedanesh.com" target="" title="آموزش های تخصصی آیلتس سرزمین دانش"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);"> سایت آموزش های تخصصی آیلتس سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="6">&nbsp;ارائه میشود به&nbsp;</font><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/" target="" title="دیدگاه سیستماتیک آیلتس سرزمین دانش"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">مقاله دیدگاه سیستماتیک آیلتس</font>&nbsp;</a><font face="Mihan-IransansBold" size="6">در سایت سرزمین دانش مراجعه فرمایید و یا ویدیوی آموزشی ما را در آپارات مشاهده فرمایید.&nbsp;</font><font size="3">[http://www.aparat.com/v/t6Gvu]</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">منابع آموزشی رایگان کلاس خصوصی آیلتس سرزمین دانش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در سایت سرزمین دانش به جدیدترین آموزش های تخصصی آیلتس دسترسی خواهید داشت. &nbsp;این مقالات از منابع ارزشمند دانشگاه کمبریج می باشند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">هزینه قابل انعطاف کلاس های خصوصی آیلتس سرزمین دانش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در </font><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">کلاس های خصوصی آیلتس سرزمین دانش</font><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> هزینه ها فوق العاده رقابتی و قابل انعطاف با توان مالی دانشجویان تعریف می شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برای شرکت در</span><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);">&nbsp;</span></font><a href="http://sarzaminedanesh.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/" target="" title="بهترین کلاس خصوصی آیلتس در شیراز"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">کلاس های خصوصی آیلتس در شیراز</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لطفا به&nbsp;</font><a href="http://sarzaminedanesh.com" target="" title="آموزش های تخصصی آیلتس سرزمین دانش"><font size="6" face="Mihan-IransansBold" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">سایت سرزمین دانش</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;مراجعه فرماییدو یا با </font><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(204, 102, 204);">شماره موبایل 7521 112 0917 </font><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تماس حاصل فرمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" style="background-color: rgb(204, 51, 204);">www.SarzamineDanesh.Com</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div>